Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Ok

Workshop by Oksana Yushko and Arthur Bondar

Join
Sun October 20, 2013 12:00 PM
"YARAT" Contemprorary Art Space
“YARAT” Müasir İncəsənət Məkanı Rusiyanın məşhur sənədli fotoqrafları Oksana Yuşko və Artur Bondarın 20-28.10.2013 tarixlərində keçirəcəyi məşğələlərdə iştirak etmək üçün ərizələrin qəbulunu elan edir.

- “Sənədli fotoşəkil bu gün: fikrin yarandığı andan həyata keçirilmə mərhələsinədək”
Məşğələlər zamanı Siz sənədli fotoşəkilin mahiyyətini və onun müasir dünyada yerini dərk edə bilərsiz. Məşğələlər yaşadığımız həqiqəti sənədləşdirməyi xoşlayan və insanları həyəcanlandıran mövzularla bağlı foto tarixçələri yaratmağa meylli olan tələbələr üçün nəzərdə tutulub.
Peşəkar fotoqraflar Artur Bondar və Oksana Yuşko məşğələ iştirakçıları ilə birgə və fərdi layihələrlə bağlı təcrübələri ilə bölüşəcək. Məşğələ aparıcıları sənədli fotoşəkillərin həqiqiliyinin sübut olunması zərurəti və bunun texniki tərəfi, klişelərdən imtina, özünütədqiqat və yaşadığımız dünyanın tədqiqatı, uzunmüddətli foto tarixçələrlə iş vərdişi, bu tarixçələr vasitəsilə problemlərin müəyyən olunması və həlli ilə bağlı ətraflı məlumat verəcək.
Məşğələlər zamanı tələbələrə çəkilişlərdə iştirak etmək və verilən mövzu ilə bağlı birgə layihə işini yerinə yetirmək təklif olunacaq. Məşğələlərin nəticəsi olaraq, layihə təqdimatı (sərgi/skrininq) keçiriləcək.

Artur Bondar Ukraynada anadan olub və böyüyüb. İngilis filologiyası sahəsində ali təhsilə sahibdir. 2007-ci ildən etibarən fotomüxbir kimi çalışır, hazırda Moskvada işləyir. Nyu-York Universitetində sənədli fotoşəkillərin çəkilişi və insan haqlarını öyrənirdi, 2012-ci ildə “Tisch” İncəsənət Məktəbini bitirib, ABŞ-da “Eddie Adams” məşğələlərinin, 2011-ci ildə Rumıniyada təşkil olunan Noor-Nikon məşğələlərinin, habelə xaricdə keçirilən bir çox festivallarının iştirakçısı olub. 2013-cü ildə ABŞ Sənədli Fotoşəkil Fondunun qalibi elan olunmuşdur, 2012-ci və 2011-ci illərdə isə, müvafiq olaraq, insan haqları üzrə Magnum Fondunun təqaüdün və National Geographic qrantının qalibi oldu. Hazırda Rusiyada, Ukraynada və xaricdə həyata keçirilən fərdi və kollektiv layihələrdə iştirak edir.

Oksana Yuşko 2006-cı ildən etibarən fotomüxbir kimi çalışır və Moskvada yaşayır. Hesablama texnikası və tətbiqi riyaziyyat üzrə ali təhsil almışdı. O, BURN jurnalının elan etdiyi Emergency Photographer Grant (2013), Anthropographia Human Rights (2012), Lens Culture International (2011), The Aftermath project (2010), Conscientious Portfolio Competition (2010) və digər proqram və müsabiqələrin qalibidir. Bugünədək Rusiya, ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya, Finlandiya, Danimarka, İspaniya, Tayland və digər ölkələrdə keçirilən festival və sərgilərin iştirakçısı idi. Həm Rusiya, həm də xarici nəşrlərlə əməkdaşlıq edir. Hazırda Rusiyada və xaricdə həyata keçirilən fərdi və kollektiv layihələr üzərində işləyir.

>>> Məşğələlərdə iştirak etmək niyyətində olan ərizəçilər oktyabr ayının 10-dək öz CV-lərini və sayı beşdən çox olmayan çəkdikləri fotoşəkilləri ulvia.a@yarat.az elektron poçt ünvanına göndərməlidir. İştirakçıların seçimi müsabiqə əsasında keçirilir, iştirakçı yerlərin sayı məhduddur. Yuxarıda qeyd olunan tarixdən sonra göndərilən ərizələrə baxılmayacaq.

***

“YARAT” Contemporary Art Space Organization announces a call for applications for workshops delivered by renowned Russian documentary photographers Ms. Oksana Yushko and Mr. Arthur Bondar for the period of 20-28/10/2013.

“Documentary photography today: from conception to implementation”
Workshops attendants will realize what documentary photography means and learn the role it plays in the modern world. Workshop classes were specifically designed for the students interested in recording the reality and longing for creating photo trail on hot topics of the day.
The workshop trainers-photographers Arthur Bondar and Oksana Yushko- will share their solo and collective projects experience with workshop attendants. They will elucidate the necessity for proof of photos authentification and authentification process, they will teach you to bust the stereotypes, to explore the environment, to work on long-term photo sessions, how to reveal the problems and troubleshoot.
Workshop attendants will be asked to take part in film shooting and work on joint project on the previously agreed issues. Workshop classes will culminate with project presentation (exhibition/screening).

Arthur Bondar was born and raised in Ukraine. He has a University degree in English philology. Since 2007 he has been working as journalist and at present lives in Moscow. He studied documentary photography and human rights in New-York University, Tisch School of Art in 2012, attended Eddie Adams Workshop in the USA and Noor-Nikon Workshop in Romania in 2011. Up to now, he has participated in numerous festivals all around the globe. He is a winner of U.S. Documentary Photography Foundation prize in 2013, human rights scholarship of Magnum foundation’s Human Rights Fellowship in 2012 and National Geographic grant in 11. At present, he is working on solo and collective projects in Ukraine, Russia and other countries.

Oksana Yushko lives in Moscow and has been working as a journalist since 2006. She has a University degree in Computer Engineering and Applied Mathematics. She is the winner of Emergency Photographer Grant of BURN Magazine in 2013, Anthropographia Human Rights in 2012, Lens Culture International in 2011, The Aftermath project in 2010, Conscientious Portfolio Competition in 2010, etc. She participated in festivals and exhibitions in Russia, USA, Germany, Great Britain, Finland, Denmark, Spain, Thailand and so on. She is closely cooperating with Russian and foreign publications. At present, she keeps working on solo and collective projects both in Russia and abroad.

>>> If you are interested in the workshop, please send you CV and some photos (up to 5) to ulvia.a@yarat.az by October 10th. Participants’ selection is competitive and the limited number of attendants will be selected. Post-deadline applications will be automatically rejected.

***

Пространство Современного Искусства YARAT объявляет о приеме заявок на участие в мастер-классе известных российских фотографов-документалистов Оксаны Юшко и Артура Бондаря, который пройдет в Баку с 20.10.13 по 28.10.13.

Документальная фотография сегодня: от идеи до воплощения"
Мастер класс дает возможность понять что такое документальная фотография и определить ее место в современной мире. Занятия рассчитаны на студентов, интересующихся как документировать окружающую реальность и создавать фотоистории на темы, волнующие лично вас.
Фотографы Артур Бондарь и Оксана Юшко поделятся с участниками встречи опытом работы над их совместными и персональными проектами. Они расскажут о том, почему достоверность документальной фотографии сегодня нужно доказывать и как это делать, как научиться разбивать собственные клише, исследовать себя и мир вокруг себя, работать над долгосрочными историями, с их помощью показывать проблемы и находить пути решения.
Во время мастер-класса студентам предлагается участие в съемках и работа над совместным проектом на заданную тему. Итогом обучения станет презентация проекта (выставка/скрининг).

Артур Бондарь родился и вырос в Украине. Имеет высшее образование в области английской филологии. Работает фотожурналистом с 2007 года, в настоящее время живет в Москве. Изучал документальную фотографию и права человека в университете Нью-Йорка, Tisch School of Art в 2012, участник Eddie Adams Workshop в США, мастер-класса Noor-Nikon в Румынии в 2011, участник многих фестивалей по всему миру. Победитель Фонда Документальной Фотографии США в 2013, обладатель стипендии Magnum Foundation по правам человека в 2012, Гранта National Geographic 2011 и др. В настоящее время продолжает работу над персональными и групповыми проектами в Украине, в России и за рубежом.

Оксана Юшко работает фотожурналистом с 2006 года, живет в Москве. Имеет высшее образование в области вычислительной техники и прикладной математики. Победитель Emergency Photographer Grant журнала BURN 2013, Anthropographia Human Rights 2012, Lens Culture International 2011, The Aftermath project 2010, Conscientious Portfolio Competition 2010, и др. Участник фестивалей и выставок в России, США, Германии, Великобритании, Финляндии, Дании, Испании, Тайланде и др. Сотрудничает с российскими и зарубежными изданиями. В настоящее время продолжает работу над персональными и групповыми проектами в России и за рубежом.

>>> Все желающие принять участие в мастер-классе должны до 10 октября прислать свое резюме и несколько фоторабот (не более 5) на адрес ulvia.a@yarat.az Отбор участников осуществляется на конкурсной основе и количество мест ограничено. Заявки, поступившие после установленного срока, рассматриваться не будут.